Informationsmaterialet

Äkta kärlek

Samtal om sunda nära relationer

Aktuella föreläsningar och underbyggda samtal om våld i ungas nära relationer med och för unga i och omkring Kalmar.

Hur arbetar ni på din enhet med våld i ungas nära relationer?

Med en ansats i de Globala FN-målen och de mänskliga rättigheterna, som en del av det nationella folkhälsofrämjandet och arbetet mot mäns våld mot kvinnor erbjuder vi till alla skolor, fritidsgårdar, föreningar och alla andra sammanhang där unga vistas i Kalmar län, att ta del av och deltaga i föreläsningar och underbyggda samtal som höjer kunskapsnivån och förebygger förekomsten av våld i ungas närhet.

Vi använder oss av ett riksomfattande informationsunderlag från MUCF och beprövade program.

I föreläsningar och samtal definierar vi våldet som begrepp, beskriver våldets omfattning lokalt och globalt, pratar hälsorisker och hur vi kan förändra ungas tillvaro till det bättre.

Välkommen att boka in oss på din enhet!

Vår arbetsgrupp möter ungdomar, elever och kollegor på din enhet, efter era önskemål. Vi kan komma till er vid ett tillfälle eller flera. Vi kan vara en del av Elevens val, en samtalsgrupp med killar och tjejer separat, eller blandat, eller vid en temadag. Kom gärna med förslag.

Vi pratar närmare om:

  • Definition av begreppet våld
  • Våldets omfattning lokalt och globalt
  • Hälsorisker med och konsekvenser av våld i nära relationer
  • Vad behöver förändras – och hur
  • De Globala målen och de mänskliga rättigheterna, Mål 3, 4, 5, 10 och 11

Om Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar

Vi på Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. Vi arbetar även förebyggande med mäns våld mot kvinnor och med ungas relationsutsatthet.

Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar har funnits i över 30 år. Vi har tillgång till ett skyddat boende.

Vi finns även till för dig som känner någon som blivit utsatt för våld i en nära relation.

KVINNOJOUREN-KALMAR.SE

INFO@KJKALMAR.SE

0480-191 55